Slide3.JPG

Thưa Quý vị,

Là Kitô - Hữu, nhận thấy có trách nhiệm trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng để thi hành bổn phận làm con Thiên Chúa, môn đệ của Đức Giêsu Kitô.

Hy vọng Quý vị cùng đồng hành để Danh Chúa được cả sáng và nhiều người nhận biết Đức Giêsu - Đấng Cứu Độ muôn đời. Amen.


Kính chào quý vị trong Đức Giêsu Kitô


Nhóm RA ĐI LOAN TIN VUI - USA.

Website: www.RaDiLoanTinVui.com

Email: RaDiLoanTinVui@yahoo.com

714-767-7798

314-359-5970