IMG_5307.jpg

Albums/Music

by Ca Si Xuan Phu

Album Ra Đi Loan Tin Vui CD 1 - Với giọng hát dầy đặc đầy truyền cảm của Ca Sĩ Xuân Phú đã trình bày và thể hiện lên được cái tinh thần RA ĐI của Chúa dạy dỗ cho các môn đệ trước khi Ngài trở về trời. Tinh thần ấy được truyền dạy đến từng người Kito hữu, con cái của Chúa cho đến ngày hôm nay và mãi mãi.
Tuy Ra Đi trong yêu thương nhưng bao phen cũng muốn bị gục ngã trước sự tấn kích của ba thù. Do đó, Ra Đi Loan Tin Vui luôn phải có Chúa kề bên, đặt niềm tin va lòng Cậy Trông vào Ngài.
Xuân Phú đã nói lên tâm tình sâu thẳm chất chứa từ đáy lòng của một Kito hữu.

-Nhạc sĩ Đinh Trung Chính